Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |

SAAM

Nyheter

2019-12-18 SAAM beslöt på åsmötet 2019-12-07 att tilldela Jenny Bristle ett stipendium på 3 000 kr för hennes långvariga insatser för svensk fankultur på bloggen Kulturdelen.

2019-12-18 På årsmötet 2019-12-07 omvalde SAAM styrelsen och presidiet.

2019-10-18 SAAM beslöt på mötet 2019-10-15 att tilldela Ann Olsson Rousset ett kulturstipendium på 20 000 kr för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2020.

2019-10-18 SAAM beslöt på mötet 2019-10-15 att tilldela Mats D. Linder ett kulturstipendium på 3 000 kr för hans ideella arbete med att sammanställa årsböcker om i Sverige publicerad science fiction.

Logg över gamla nyheter...


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det kulturstipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 3 000 kr).

Stipendiet utdelas "för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom", och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2019 kommer att utdelas på kongressen Swecon/Fantastika 2020, 20–22 mars 2020 i Stockholm.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut kulturstipendier till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2018-12-31 till 1 050 000 kr.

 

SAAM

c/o Tomas Cronholm

Rösjötorpsvägen 3

192 51 Sollentuna

Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |