Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |

SAAM

Nyheter

2013-12-17 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2013-12-15 att tilldela Louise Bengtsson Rylander ett stipendium på 5 000 kronor för hennes arbete i samband med Club Cosmos 60-årsjubileum.

2013-12-17 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2013-12-15 att tilldela Simon Lundin ett stipendium på 3 000 kronor för hans energiska insatser för att revitalisera Malmöfandom.

2013-12-17 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2013-12-15 att tilldela Kristin Thorrud ett stipendium på 10 000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2014.

2013-12-17 På årsmötet 2013-12-15 omvalde SAAM styrelsen och presidiet, med ett undantag: Mårten Svantesson valdes in i styrelsen och den tidigare ledamoten Sten Thaning lämnade i samband med detta sin plats som ordinarie och blir istället förste suppleant. Den tidigare sistesuppleanten Mats Dannewitz Linder lämnar arbetet helt efter tio år som suppleant. Styrelsen tackar honom för hans insats!

2013-10-19 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2013-10-19 att tilldela Mårten Svantesson Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2013-09-21 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2012 och sätter - efter att ha granskat nomineringarna från fandom - på röstsedeln upp Peter Bengtsson, Maria Nygård och Mårten Svantesson som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 19 oktober, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2013/Fantastika i Stockholm. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

Logg över gamla nyheter...


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det stipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 2 100 kr).

Stipendiet utdelas "för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom", och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2013 kommer att utdelas på kongressen Swecon 2014/Steampunkfestival, 27-29 juni 2014 i Gävle.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut stipendier till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2012-12-31 till 687 000 kr.

 

SAAM

c/o Johan Anglemark

Lingonvägen 10

743 40 STORVRETA

Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |