Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |

SAAM

Nyheter

2018-12-09 På årsmötet 2018-12-08 valdes Tomas Cronholm till ny ordförande för SAAM under 2019. Han ersätter därmed Johan Anglemark som varit stiftelsens ordförande i sexton år. Resten av presidiet omvaldes.

2018-12-09 På årsmötet 2018-12-08 valdes Tomas Cronholm in som ordinarie styrelseledamot. Den tidigare ledamoten Johan Anglemark lämnade i samband med detta sin plats som ordinarie och blir istället förste suppleant. Vidare lämnade tidigare sistasuppleanten Brita Planck arbetet helt efter femton år. Styrelsen tackar henne för hennes insats! Hennes plats tas av årets Alvarpristagare Nahal Ghanbari.

2018-12-09 På årsmötet 2018-12-08 beslutade SAAM att tilldela Patrik Centerwall ett kulturstipendium på 5 000 kr för hans insatser i arbetet med Club Cosmos 65-årsjubileum och den till detta hörande kongressen CosCon.

2018-10-30 SAAM beslöt på mötet 2018-10-30 att tilldela Birgitta Stridh ett kulturstipendium på 15 000 kr för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2019.

2018-10-30 SAAM beslöt på mötet 2018-10-30 att tilldela Marika Lövström ett kulturstipendium på 5 000 kr för hennes ideella arbete med kongressen Ö-Kon.

2018-06-18 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2018-06-16 att tilldela Nahal Ghanbari Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

Logg över gamla nyheter...


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det kulturstipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 3 000 kr).

Stipendiet utdelas "för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom", och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2018 kommer att utdelas på kongressen Swecon 2019/Replicon, 14–16 juni 2019 i Västerås.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut kulturstipendium till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2017-12-31 till 1 191 013 kr.

 

SAAM

c/o Tomas Cronholm

Rösjötorpsvägen 3

192 51 Sollentuna

Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |