Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |

SAAM

Nyheter

2015-12-14 SAAM beslutade per capsulam 2015-12-13 att tilldela Oskar Källner ett stipendium på 4 000 kr för hans insatser att göra reklam för den svenska nationella sf-kongressen Swecon och för att han ger dem som inte kunde närvara på Swecon 2015 en chans att få ta del av programmet i efterhand.

2015-11-17 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2015-11-12 att tilldela Alice Hedenlund ett stipendium på 15 000 kr för ett betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2016.

2015-11-17 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2015-11-12 att tilldela Håkan Wester ett stipendium på 4 000 kr för att framgångsrikt ha dragit igång science fiction-fandom i Västerås.

2015-08-11 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2015-08-08 att tilldela Maria Nygård Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2015-06-16 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2014 och sätter - efter att ha granskat nomineringarna från fandom - på röstsedeln upp Sofia Karlsson och Maria Nygård som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 8 augusti, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2015/Confuse i Linköping. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

Logg över gamla nyheter...


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det stipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 2 100 kr).

Stipendiet utdelas "för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom", och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2015 kommer att utdelas på kongressen Swecon 2016/Fantastika, 17-19 juni 2016 i Stockholm.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut stipendier till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2014-12-31 till 919 856 kr.

 

SAAM

c/o Johan Anglemark

Lingonvägen 10

743 40 STORVRETA

Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |