Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |

SAAM

Nyheter

2014-06-30 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2014-06-28 att tilldela Louise Bengtsson Rylander Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2014-06-02 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2013 och sätter - efter att ha granskat nomineringarna från fandom - på röstsedeln upp Daniel Albertsson, Maria Nygård och Louise Rylander som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 28 juni, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2014/Steampunkfestival i Gävle. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2014-02-11 SAAM beslutade på sitt årsmöte att tilldela Peter Bengtsson ett stipendium på 5 000 kronor för hans arbete i samband med Club Cosmos 60-årsjubileum.

Logg över gamla nyheter...


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det stipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 2 100 kr).

Stipendiet utdelas "för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom", och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2014 kommer att utdelas på kongressen Swecon 2015/Confuse, 7-9 augusti 2015 i Linköping.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut stipendier till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2013-12-31 till 817 324 kr.

 

SAAM

c/o Johan Anglemark

Lingonvägen 10

743 40 STORVRETA

Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |