Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |

SAAM

Nyheter

2014-12-03 På årsmötet 2014-11-30 beslutade SAAM att tilldela de drivande i föreningen Gefle Science-Fiction -- Ronny Rasmusson, Seppo Laine, Stefan Gemzell samt Anders Thyr -- ett gemensamt stipendium på 4 000 kr för att framgångsrikt ha dragit igång sf-fandom i Gävle.

2014-12-03 På årsmötet 2014-11-30 omvalde SAAM styrelsen och presidiet. Tre nya suppleanter valdes in: Tomas Cronholm, Anders Reuterswärd samt Anna Davour. I samband med detta lämnar Lars-Olov Strandberg, Sten Thaning och Jesper Svedberg styrelsen. Vi tackar alla tre för deras insatser, men vill särskilt uppmärksamma att Lars-Olov Strandberg lämnar styrelsen efter över 37 år; han var med om att grunda stiftelsen 1976-1977!

2014-12-03 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2014-11-12 att tilldela Hans Persson ett stipendium på 10 000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2015.

2014-06-30 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2014-06-28 att tilldela Louise Bengtsson Rylander Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

Logg över gamla nyheter...


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det stipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 2 100 kr).

Stipendiet utdelas "för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom", och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2014 kommer att utdelas på kongressen Swecon 2015/Confuse, 7-9 augusti 2015 i Linköping.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut stipendier till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2013-12-31 till 817 324 kr.

 

SAAM

c/o Johan Anglemark

Lingonvägen 10

743 40 STORVRETA

Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |