Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |

SAAM

Nyheter

2017-09-29 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2017-09-28 att tilldela Joakim Mäki ett stipendium på 5 000 kr för hans inspirerande och osjälviska insatser för fandom i Umeå och hans idoga arbete med Fandompodden.

2017-05-29 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2017-05-27 att tilldela Håkan Wester Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2017-04-20 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2016 och sätter - efter att ha granskat nomineringarna från fandom - på röstsedeln upp Nahal Ghanbari och Håkan Wester som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 27 maj, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2017/Kontur i Uppsala. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2017-04-20 På årsmötet 2016-11-29 omvalde SAAM styrelsen och presidiet.

Logg över gamla nyheter...


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det stipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 3 000 kr).

Stipendiet utdelas "för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom", och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2017 kommer att utdelas på kongressen Swecon 2018/Fantastika, 15–17 juni 2018 i Stockholm.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut stipendier till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2016-12-31 till 1 048 829 kr.

 

SAAM

c/o Johan Anglemark

Lingonvägen 10

743 40 STORVRETA

Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |