Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |

SAAM
Vad är fandom?

Vad är science fiction-fandom?

Är inte en science fiction-fan helt enkelt någon som tycker om science fiction? Jo, det skulle man ju kunna tycka, men inom det nätverk som kallar sig science fiction-fandom har begreppet en snävare betydelse.

Science fiction-fandom har sina rötter i brevspalterna i de kiosk-sf-magasin som gavs ut i USA i slutet av 1920-talet och uppstod när tidningarnas läsare började skriva direkt till varandra och ge ut amatörtidningar, s.k. fanzines ("fan magazines") och bilda sf-klubbar. En strikt definition på vad som kännetecknar ett fanzine kan vara svår att ge, men i lösa ordalag kan det sägas vara en icke-kommersiell (oftast billigt reproducerad) tidskrift utgiven av sf-fans med andra sf-fans som främsta målgrupp. Innehållet har i regel anknytning till antingen science fiction och/eller science fiction-fandom. I slutet av 30-talet började sf-fansen samlas vid s.k. conventions, sf-kongresser, för att umgås och diskutera sitt gemensamma intresse. Sådana kongresser brukar ha ett program med föredrag och paneldiskussioner om science fiction och fandom och oftast även en barservering där man kan umgås över en läsk eller ett glas öl. Film- eller videovisning förekommer ofta.

En vanlig definition på en science fiction-fan är någon som ägnar sig åt en eller fler av följande aktiviteter:

  • ger ut och/eller läser science fiction-fanzines
  • organiserar och/eller regelbundet besöker sf-kongresser
  • tillhör en sf-förening som har kontakt med sf-rörelsen
  • är aktiv i de diskussionsgrupper eller e-postlistor för sf-fandom som finns på Internet

Den som en gång har blivit sf-fan fortsätter att räknas som sf-fan så länge han/hon fortsätter att umgås flitigt med andra sf-fans. När man inte längre rör sig i sf-fandomens umgängeskretsar räknas man som gafierad, dvs. en som har lämnat fandom bakom sig.

Det första svenska sf-fanzinet utkom i början på 1950-talet, då också den första svenska sf-föreningen bildades. 1956 hölls den första svenska sf-kongressen, LunCon, i Lund.

Nuförtiden hålls det mellan en och fyra kongresser årligen i Sverige, med mellan 75 och 500 deltagare. En av dessa är Sveriges nationella science fiction-kongress, Swecon, som olika fangrupperingar landet runt turas om att arrangera. Swecon 2019 kommer att avhållas 14–16 juni 2019 i Västerås.

Några av de sf-föreningar inom fandom som finns för närvarande är: SFSF, Skandinavisk Förening för Science Fiction, med säte i Stockholm, Linköpings Science Fiction-Förening, Europeisk Förening för Science Fiction i Uppsala, Antipoden i Helsingborg, Malmöfandom i Malmö, Gefle Science Fiction i Gävle, Västeråsfandom i Västerås samt den äldsta av dem alla: Club Cosmos i Göteborg.

Närbesläktade rörelser som har sitt ursprung i science fiction-fandomen (fast det ligger ofta så långt tillbaks i tiden att de aktiva i dessa rörelser inte själva vet om det) är bl.a. Tolkienrörelsen, Star Trek-fandom och rollspelsrörelsen. Dessutom är faktiskt Svenska seriefrämjandet sprunget ur science fiction-fandom!

Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |