Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |

SAAM

Nu är det dags
att nominera till

Alvarpriset 2006

Stipendiet Alvar Appeltoffts Minnespris delas ut av den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett diplom, ett konstverk och en penningsumma.

Stipendiet instiftades för att belöna unga, aktiva fans och utdelas officiellt "för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom". Stipendiemottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2006 kommer att utdelas på Swecon 2007, 16 juni i Göteborg.

Nu är det dags att nominera till röstsedeln för 2006 års stipendium. Din nominering ska vara fonden till handa senast den 10 maj 2007. Skicka den till Johan Anglemark, Lingonv. 10, 743 40 Storvreta, eller skriv ett e-brev till administratören på info@alvarfonden.org.

Skriv av nedanstående rader i brevet och fyll i vem du nominerar, samt ditt namn och din adress:


Jag nominerar denna person till 2006 års Alvarpris:

Mitt namn och min adress:


Nomineringslappen finns även som rtf-dokument här och som pdf här.

Sedan 1977 har följande personer tilldelats Alvarpriset:

1977: Alvar Appeltofft (postumt)
1978: Ahrvid Engholm
1979: Anders Bellis och Rune Forsgren (delat pris)
1980: Erik Andersson
1981: David Nessle
1982: Mika Henry Tenhovaara
1983: Kaj Harju
1984: Maths Claesson
1985: Lars-Arne Karlsson
1986: Michael Svensson
1987: Jan Risheden
1988: Malte Andreasson och Martin Andreasson (delat pris)
1989: Lennart Uhlin
1990: Ylva Spångberg
1991: Marcel Quarfood
1992: Andreas Björklind och Carina Björklind (delat pris)
1993: Holger Eliasson och Chris Loneberg (delat pris)
1994: Magnus Eriksson
1995: Lars Olsson
1996: Tommy Persson
1997: Hans Persson
1998: Johan Anglemark
1999: Lars-Olov Strandberg
2000: Anna Davour
2001: Wolf von Witting
2002: Sten Thaning
2003: Carolina Gómez Lagerlöf
2004: Nicolas Krizan
2005: Britt-Louise Viklund

Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |