Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |

SAAM
SAAMs styrelse

Ledamöter i styrelsen år 2019:

Tomas Cronholm, ordförande
Carolina Gómez Lagerlöf, vice ordförande
Michael Pargman, kassör
Eva Norman, sekreterare
Helena Kiel, ledamot
Gunnar Gällmo, ledamot
John-Henri Holmberg, ledamot
Britt-Louise Viklund, ledamot
Mårten Svantesson, ledamot

Johan Anglemark, suppleant
Anders Reuterswärd, suppleant
Anna Davour, suppleant
Nahal Ghanbari, suppleant

Revisorer (ej i styrelsen):

Martin Andreasson
Jörgen Forsberg

Introduktion | Vad är sf-fandom? | Bakgrund | Minnespriset | Styrelse | Stadgar | Stipendier | Kontakta fonden | Länkar | Antikvariat |